Yash Vinayak Patil

Aman Jain

Ansh Thamke

Hardik Shrivastava

Harsh Meel

Milan Ramgundewar

Mohammed Danish

Om Prakash

Parth Shrivastava

Raj Ingole

Varun Pathak

Vikhyath Vagolu