Yash

Arush Tadikonda

Soumil Sarawgi

Gagan Singh

Ishan Shinde

Indrahas Vennapusa

Atharva Raut

Sahil Malik